Seznam katolických bohoslužeb v Praze 1

Praha 1

1 Matky Boží před Týnem õ (Staroměstské nám.)
SK: Celetná 601/5, 110 00 Praha 1 – Staré Město
Tel. 222 318 186, 602 204 213, 602 457 200, 731 167 679
E-mail: dkc@cmail.cz, www.tyn.cz
Ne
Po
Út–Čt

So
9.30; 21.00
12.15>
12.15>; 18.00!
12.15>; 15.00!
8.00
2 Nanebevzetí Panny Marie õ (Strahovské nádvoří)
SK: Pohořelec 113/23, 118 00 Praha 1 – Hradčany
Tel. 220 517 208
www.strahov.eu
Ne
Po–So
10.00; 18.00
18.00
3 Narození Páně – Loreta (Loretánské nám.)
SK: viz 5
Ne
So
18.00
8.30; 18.00L(1)
4 Nejsvětějšího Salvátora (Křižovnické nám.)
SK: Křižovnické nám. 193/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město
Tel. 222 221 339, 724 367 681
E-mail: info@farnostsalvator.cz, www.salvator.farnost.cz
Ne
Út
14.00!!; 20.00&
19.00&!!
5 Panny Marie Královny andělů õ – Panny Marie Andělské
(Loretánské nám.)
SK: Loretánské nám. 6, 118 00 Praha 1 – Hradčany
Tel. 233 103 334
Fax 220 516 739
E-mail: praha@kapucini.cz, www.kapucini.cz
Ne
Po–So
8.30
18.00
6 Panny Marie Matky ustavičné pomoci – U Kajetánů (Nerudova)
SK: viz 26
www.cssr.cz
19.00
7 Panny Marie pod řetězem (Lázeňská)
SK: Velkopřevorské nám. 485/4, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
Tel. 257 530 824, 257 530 876
Fax 257 530 876
E-mail: gbp@smom.cz, www.maltezskyrad.cz
Ne

St
10.00(1),(2),(4),(5);
10.00Lt(3)
17.30
17.30(1)
8 Panny Marie Sněžné (Jungmannovo nám.)
SK: Jungmannovo nám. 753/18, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Tel. 222 246 243
E-mail: klaret@ofm.cz, www.pms.ofm.cz
Ne

Po–Pá
So
9.00; 10.15*!; 11.30;
18.00
7.00!; 8.00; 18.00
8.00; 18.00
9 Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Pad. – Pražské Jezulátko (Karmelitská)
SK: Karmelitská 9, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
E mail: mail@pragjesu.info, www.pragjesu.info
Ne

Po–Pá
So
10.00; 12.00En; 17.00Fr;
18.00It; 19.00
9.00; 18.00
9.00; 17.00Es; 18.00
10 Sv. Bartoloměje õ (Bartolomějská)
SK: viz 18
www.ads.cvut.cz
Ne
Po–So
11.30
11.30
11 Sv. Benedikta – Karmel (Hradčanské nám.)
SK: viz 27
Ne
Po–So
8.00
7.15
12 Sv. Ducha õ (U Sv. Ducha)
SK: Haštalské nám. 788/3, 110 00 Praha 1 – Staré Město
Tel. 602 301 639
E-mail: duchovnivaclavvesely@seznam.cz
Ne 9.30
13 Sv. Františka z Assisi – U křižovníků (Křižovnické nám.)
SK: Platnéřská 191/4, 110 00 Praha 1 – Staré Město
Tel. 222 329 532
Ne
Po
Út–Pá
9.00
7.00; 17.00
7.00
14 Sv. Haštala (Haštalské nám.)
SK: viz 1
Ne 11.00(1),(6)
15 Sv. Havla õ (Havelská)
SK: viz 1
Ne
Po–Pá
8.30
12.15!
16 Sv. Jakuba Staršího õ (Malá Štupartská)
SK: SK: Malá Štupartská 6, 110 00 Praha 1 – Staré Město
Tel. 224 828 816 Fax 224 828 817
E-mail: praha@minorite.cz, www.minorite.cz
Ne
Po, Út
St
Čt

So
8.30*; 10.30
6.45
6.45; 17.00(1)
6.45; 17.00*!
6.45; 17.00!
8.00
17 Sv. Jana Nepomuckého – Vojenský kostel (Kanovnická)
SK: viz 27
E-mail: voj.kostel@centrum.cz
Čt 19.00!Px
18 Sv. Jiljí (Husova)
SK: Husova 234/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město
Tel. 224 220 235, 724 215 760
E-mail: fara@jilji.cz, www.parafiawpradze.pl, www.kostel-praha.cz
Ne

Po, Út, Čt, Pá
St
So
8.00LtT; 9.30; 12.00Pl;
18.30
8.00!; 18.30
8.00LtT!; 18.30Lt
18.30
19 Sv. Jindřicha a Kunhuty õ (Jindřišská)
SK: Jindřišská 973/30, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Tel. 224 229 266
E-mail: sv.jindrich.praha@centrum.cz
Ne
Út, Čt
St, Pá
9.30; 10.30Sl
16.00
18.00Sl
20 Sv. Josefa (Josefská)
SK: Josefská 43/4, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
Tel. 257 532 100
E-mail: kostel.josef.malastrana@seznam.cz
Ne 9.00; 11.00Fr
21 Sv. Josefa (nám. Republiky)
SK: Na Poříčí 2111/1a, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Tel. 224 248 847
E-mail: svjosef@kapucini.cz, www.novemesto.kapucini.cz
Ne

Po–Pá
8.00; 10.00; 17.00;
20.00!
7.00; 18.00
22 Sv. Karla Boromejského õ (Nemocnice pod Petřínem – Vlašská)
SK: Vlašská 36, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
Tel. 777 710 769
www.boromejky.cz, www.nmskb.cz
Ne
Po, St
Út, Čt, Pá
So
10.00
5.30; 15.00
5.30; 15.00§
7.45(1),(3),(5); 7.45Lt(2),(4)
23 Sv. Kříže (Na Příkopě)
SK: Na Příkopě 16, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Tel. 224 210 962
E-mail: sv.kriz@c-box.cz, web.sdb.cz/svkriz
Ne
Po–Pá
So
10.30; 11.30It; 19.00
10.00; 15.30
10.00!
24 Sv. Mikuláše (Malostranské nám.)
SK: viz 26
Ne 20.30
25 Sv. Petra (Biskupská)
SK: Biskupská 1137/13, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Tel. 222 329 532
E-mail: farnostpetr@gmail.com, svatypetr.webnode.cz
Ne
St, Pá
10.30
16.30
26 Sv. Tomáše (Josefská)
SK: Josefská 28/8, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
Tel. 257 530 556, 606 282 681
E-mail: osaprag@augustiniani.cz, www.augustiniani.cz
Ne

Po–Pá
So
9.30; 11.00En; 12.30Es;
17.00Z; 18.00L
12.15
12.15; 18.00En
27 SV. VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA – KATEDRÁLA õ
(Hrad, III. nádvoří)
SK: Vikářská 38/4, 119 00 Praha 1 – Hradčany
Tel. 257 531 622, Fax 257 531 622
www.mekapha.cz, www.katedralasvatehovita.cz/cs
Ne

Po–Čt, So
8.30; 10.00Lt(6);
10.00(1),(2),(3)
7.00
7.00; 18.00
28 Sv. Vojtěcha (Pštrossova)
SK: Pštrossova 214/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Tel. 224 930 577
E-mail: micpraha@seznam.cz
Ne
Po, St
9.00
19.00
29 Sv. Voršily (Národní třída)
SK: viz 28
Ne
Po–So
17.00
17.00
30 Všech svatých (nám. U sv. Jiří)
SK: viz 27
Ne 15.30
Copyright © 2014 CONCORDIA PAX, Jiří Kubík

TOPlist